Skip to main content

Komin bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych - do czego służy komin awaryjny?

W większości krajów europejskich obowiązują przepisy zobowiązujące do wyposażenia domów jednorodzinnych w tzw. komin rezerwowy, który również jest znany jako komin bezpieczeństwa. Istnieje on po to, by w razie nagłych sytuacji umożliwić zastosowanie paleniska na drewno i pomóc przetrwać trudne okresy.

Aranżacja kominka MAT KOM

Ostatnio polskie stowarzyszenia kominiarskie, firmy kominowe oraz producenci sprzętu grzewczego zaczęli zwracać uwagę na konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych, które zobowiązałyby właścicieli budynków mieszkalnych do posiadania kominów bezpieczeństwa. Kominy te mogłyby zabezpieczyć podstawowe potrzeby grzewcze domowników w sytuacjach kryzysowych. Stowarzyszenie „Kominy Polskie” wysłało w tej sprawie oficjalne petycje do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Departamentu Budownictwa, a Wojewódzki Cech Kominiarzy do Premiera i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
„W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z silnymi wiatrami i wichurami, na skutek których ponad milion gospodarstw domowych pozostało bez prądu, Stowarzyszenie «Kominy Polskie» postuluje pilne podjęcie działań legislacyjnych w zakresie tzw. komina bezpieczeństwa, zabezpieczającego podstawowe potrzeby użytkowników w sytuacjach kryzysu energetycznego, w zakresie ogrzewania budynków. Obligatoryjny komin bezpieczeństwa umożliwiałby wielu użytkownikom korzystanie w krytycznych sytuacjach z możliwości ogrzewania alternatywnymi urządzeniami, które nie wymagają energii elektrycznej lub gazu, a wykorzystują drewno czy biomasę”.

W uzasadnieniu czytamy:

„Współcześnie komin bezpieczeństwa jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Prawie wszystkie nowoczesne systemy są uzależnione od energii z sieci, a przede wszystkim od energii elektrycznej. Bez niej nie będzie działać ani ciepła woda, ani centralne ogrzewanie. Wszystkie te systemy wymagają zastosowania urządzeń pomocniczych, takich jak przenośniki i pompy. Te z kolei działają tylko przy użyciu energii elektrycznej. Pomimo udoskonalonych technologii urządzeń, zapotrzebowanie na energię na całym świecie wciąż rośnie. Wynika to, z jednej strony z szybko rosnącej liczby ludzi na świecie, a z drugiej – z rozwoju technologii zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. W wielu przypadkach rozbudowa sieci przesyłowych nie nadąża za tymi gwałtownymi zmianami, co prowadzi do powstawania „wąskich gardeł” i przeciążeń. Awaria ogrzewania może mieć różne przyczyny: huragan, przeciążenie sieci energetycznej (blackout), utrata ciepła sieciowego z powodu uszkodzenia przestarzałych rurociągów, awaria gazociągów, utrata dostaw gazu spowodowana wydarzeniami politycznymi. Wymienione przyczyny stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw, a tym zapewnienia koniecznego ciepła, zwłaszcza indywidualnym użytkownikom. Każdy, kto posiada komin bezpieczeństwa wie, jak bardzo jest on cenny i pożądany w kontekście niespodziewanych awarii czy kłopotów z dostawami energii.”

Marcin Ziombski – Krajowa Izba Kominiarzy

„W ostatnim czasie miało miejsce wiele sytuacji, które wskazują na potrzebę zapewnienia ogrzewania w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnych. Z jednej strony były to wichury, które pozbawiły ponad milion gospodarstw domowych prądu, z drugiej strony tragedia związana z wojną na Ukrainie i widmo kryzysu energetycznego. Sposobem zaradczym może być komin bezpieczeństwa i podłączone do niego urządzenie grzewcze, np. na biomasę. Idea komina bezpieczeństwa w naszych warunkach jest bardzo ważna. Każdy obywatel ma prawo do korzystania z ogrzewania, a Państwo powinno zapewnić ku temu sprzyjające warunki w zakresie uwarunkowań prawnych.”

Dr hab. inż. Dariusz Bajno – profesor Politechniki Bydgoskiej

„Na podstawie wieloletniego doświadczenia nabytego podczas praktyki zawodowej, szczególnie przy sporządzaniu opinii i ekspertyz technicznych, uważam za konieczne wprowadzenie do nowoczesnego budownictwa elementu komina bezpieczeństwa. Aktualnie budownictwo powinno być nie tylko nowoczesne, lecz powinno również korzystać z doświadczenia oraz wiedzy ekspertów, a także zdarzeń mających miejsce w przeszłości. Komin bezpieczeństwa to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych, które nie będzie alternatywą, lecz uzupełnieniem rozwiązań nowoczesnych. Może okazać się w przyszłości, że krajowa gospodarka energetyczna okresowo będzie niewydolna, a przecież na niej oparta jest skuteczność dzisiejszych nowoczesnych instalacji. Polskie elektrownie nie są szczególnie chronione, stąd możliwe jest okresowe ich unieruchomienie, np. wskutek czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia losowe, awarie czy działania dywersyjne. Popieram inicjatywę wprowadzenia w zapisach przepisów budowlanych obowiązku wyposażania budynków w komin awaryjny, który w praktyce jest kominem bezpieczeństwa. Komin bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej

Roman Nowak – Schiedel

„Wydaje się, że postęp technologiczny w technice grzewczej i budowlanej sprawia, że komin bezpieczeństwa staje się zbędny. Przy bliższej obserwacji okazuje się jednak, że nowe rozwiązania, oparte na energii z sieci, nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa na wypadek awarii czy kryzysu energetycznego. Co wówczas z ogrzewaniem pomieszczeń lub przygotowaniem ciepłej wody użytkowej? W wielu krajach europejskich przeprowadzono ankietę dotyczącą zastosowania w nowoczesnych budynkach mieszkalnych komina bezpieczeństwa. Okazało się, że ponad dwie trzecie wszystkich obywateli biorących udział w ankietach opowiedziało się za takim rozwiązaniem. Austria, Dania, Holandia, Niemcy, Francja czy Norwegia to wzorcowe kraje, w których stosuje się strategię odejścia od gazu ziemnego, stawiając na wykorzystanie w produkcji energii biomasy drzewnej, a tym samym korzystanie z komina bezpieczeństwa. W wielu krajach obowiązują przepisy, które dopuszczają wykorzystanie biomasy drzewnej jako ogrzewania dodatkowego. Takich przepisów nie mamy w Polsce, chociaż w latach pięćdziesiątych budowaliśmy zapasowe kominy na wypadek wszelkiego typu sytuacji awaryjnych. Brak w domach komina bezpieczeństwa może stanowić poważny problem w przypadkach kryzysowych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jako przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „Kominy Polskie” apelujemy do polityków o wprowadzenie przepisów nakazujących stosowanie komina bezpieczeństwa w każdym lokalu mieszkalnym, tak aby zagwarantować minimalny poziom komfortu i bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, bez względu na posiadany status społeczny.”

Sprawdź zakres oferty kominów MAT-KOM

Może Cię zainteresować:

Nowość w ofercie - LUPO M Kominek wolnostojący z płytą grzewczą

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie technologii, firma HITZE nieustannie dąży do perfekcji, oferując swoim klientom innowacyjne rozw...

Nowość w ofercie - nowe piece firmy KRATKI z linii PRO

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie technologii, firma KRATKI nieustannie dąży do perfekcji, oferując swoim klientom innowacyjne roz...

E-protokół od 18 września potwierdzi wykonanie przeglądu przewodów kominowych

Od 18 września 2023 roku kluczową zmianą w zakresie przeglądu przewodów kominowych jest wprowadzenie e-protokołu. Elektroniczna forma potwierdzenia...